Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in Seattle

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

2020 Was een bijzonder jaar met veel veranderingen en er zullen meer veranderingen komen in 2021. Dankzij de inzet van het huidige onderwijsteam en door de effectieve leiding van de huidige school directeur hebben we succesvol online lessen kunnen aanbieden. We hebben een fantastisch team waar jij ook deel van kan uitmaken in het nieuwe schooljaar.

Helaas gaat Carolien, de huidige directeur weer terug naar Nederland zoals gepland en hopen we iemand die met net zoveel energie en enthousiasme het onderwijsteam kan leiden in het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Heb jij passie voor Nederlandse taal en cultuur en onderwijs? Heb jij ervaring met het onderwijssysteem en/of management? Wij zijn op zoek naar een energieke en betrokken directeur. Een teamspeler en verbinder, met oog voor de verschillende behoeften en achtergronden van alle betrokkenen. Met een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding. Iemand die goed kan luisteren, motiveren, samenwerken, plannen en orgainiseren. En bij voorkeur iemand die leidinggevende ervaring heeft in het (primair) onderwijs.

Ook zijn wij altijd op zoek naar leerkrachten die ontwikkelingsgericht zijn. Leerkrachten die zin hebben in vernieuwing, verandering en afwisseling en van betekenis willen zijn voor onze leerlingen.


Geïnteresseerd? Lees verder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directeur Basisonderwijs & Volwassenenonderwijs Oranjeschool Seattle

Opleidingsniveau: PABO HBO WO

Startdatum: September 2021

Onze school

De Oranjeschool is een kleurrijke, kleine school waar leerlingen met verschillende achtergronden, culturen en religies samen optrekken. Wij zijn trots op onze visie en missie, waarin we Nederlandse en Vlaamse Cultuur en taalonderwijs aanbieden aan kinderen en volwassenen in de Pacific Northwest. Op de schoolwebsite vind je ons uitgebreide schoolplan waarin deze visie en missie nader worden toegelicht.

Wat maakt onze school bijzonder?

 • Wij werken met moderne, digitale middelen en methodes;
 • Onze leerlingen hebben onderling heel verschillende taalkennis vergeleken met een basisschool in Nederland of België;
 • We willen een groeiende school zijn en zullen ons steviger op de kaart zetten, zowel qua fondsenwerving als ook leerlingenwerving. Iets waar wij ons allemaal voor inzetten!

De Functie

De operationele kant van de school, inclusief de uitvoering van het onderwijskundig beleid, valt onder jouw verantwoordelijkheid. Jij werkt nauw met het schoolbestuur samen en rapporteert aan hen. Het schoolbestuur wil betrokken zijn bij de operationele aspecten zonder er direct deel van uit te maken. Het bestuur streeft er dan ook naar jou de vrijheid te geven de rol naar eigen inzicht in te vullen voor een efficiënte taakverdeling.

Wij zoeken iemand die

 • De dagelijkse leiding en interne organisatie van de school op zich neemt, inclusief aansturing van de leerkrachten, onderwijsassistenten en vrijwilligers;
 • Daarom daadkrachtig en besluitvaardig kan handelen;
 • Bovendien kansen ziet binnen en buiten de school en deze weet te benutten;
 • De ouders als waardevolle partners betrekt bij de school;
 • De veiligheid op school coördineert en bewaakt;
 • Verantwoordelijk is voor de begeleiding van en inhoudelijke advisering aan leerkrachten (in samenwerking met interne begeleider);
 • Nieuwe leerkrachten werft (samen met de bestuursvoorzitter) en zorgt draagt voor P&O;
 • de onderwijsinhoudelijke coördinatie en kwaliteitsbevordering (inclusief contacten met andere NTC-scholen en onderwijsorganisaties) aanstuurt;
 • Communiceert over operationele zaken inclusief leeropbrengsten met het bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen én zichtbaar is voor leerlingen, ouders en het team;
 • Communiceert en coördineert met vertegenwoordigers van de schoollocatie;
 • Het door het bestuur uitgezette onderwijskundig beleid en implementatie van de onderwijskundige verbeterplannen uitvoert en borgt;
 • Het schoolplan bijwerkt en (samen met de bestuursvoorzitter) een bijdrage levert aan de jaarlijkse schoolgids;
 • Zorgt voor aansluiting op het onderwijs in Nederland en België;

Ben jij

Daadkrachtig, professioneel, open-minded, met een creatieve geest, humorvol, communicatief sterk, benaderbaar en daarbij altijd een warm hart met belangstelling en interesse voor leerlingen, team en ouders? En zie jij jezelf op onze school leidinggeven? Dan willen wij graag kennis met je maken!
We zijn benieuwd naar jouw bevlogenheid en hetgeen jij aan onze school wilt gaan bijdragen. We horen graag jouw visie over vernieuwingen en hoe jij deze, naast de al ingeslagen weg, op onze school zou willen inzetten.

Startdatum

 • Startdatum is September 2021 (of eerder indien mogelijk voor overdrachtswerkzaamheden)
 • 15 Uur per lesweek

Tot Slot

Aanvullende informatie kan worden aangevraagd bij Carolien Sins de Rooij (huidige directeur) via 425 785 2639. Stuur jouw sollicitatie (voorzien van CV en motivatie) voor 15 april 2021 naar Bestuur@Oranjeschool.org.

De Oranjeschool hanteert de regelgeving van de staat Washington en het Nederlandse onderwijsbeleid het volgende uitgangspunt: "The Oranjeschool does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin; we follow a nondiscriminatory policy as to students and staff."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Leerkrachten Nederlandse taal en cultuur (m/v)

De Oranjeschool biedt onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan ongeveer 100 kinderen in de regio Seattle, WA. Naast onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speelgroep voor kinderen van 0 t/m 2 jaar en een instroomgroep voor kinderen van 3 jaar. De lessen worden wekelijks op zaterdagochtend verzorgd.

De Oranjeschool hanteert de regelgeving van de staat Washington en het Nederlandse onderwijsbeleid het volgende uitgangspunt: "The Oranjeschool does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin; we follow a nondiscriminatory policy as to students and staff."

Functie

De functie van leerkracht omvat de volgende taken:

 • Voorbereiden en zelfstandig verzorgen van lessen (3 lesuren per week) in de Nederlandse taal en cultuur aan gecombineerde groepen kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Zorgdragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas.
 • Afnemen van toetsen en bijhouden van de resultaten.
 • Schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen.
 • Opstellen van een rapport (1x per jaar) en voeren van de bijbehorende oudergesprekken.
 • Bijwonen van teamvergaderingen.
 • Op peil houden van de leermiddelen en gebruiksmaterialen.

Profiel

Enthousiaste leerkracht uit de omgeving van Seattle die:

 • In het bezit is van lesbevoegdheid primair onderwijs Nederlandse Taal of sterke affiniteit heeft met lesgeven in het basisonderwijs.
 • Bereid is les te geven op verschillende niveaus in gecombineerde klassen.
 • Wil bijdragen aan de professionalisering van de school.
 • Zelfstandig kan werken.
 • Flexibel is en kan improviseren.
 • In het bezit is van een geldige werk- en verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten.

Interesse of vragen? Neem contact op met de schooldirecteur; Carolien Sins-de Rooij via carolien@oranjeschool.org.

oranjeschool-vacature.pdf