Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in Seattle

ALTA-toets

Wat is de ALTA-toets?

Lokale schooldistricten erkennen Nederlands als tweede taal, maar geven er geen les in. Leerlingen aan high schools en studenten aan colleges en universiteiten kunnen tot vier 'foreign language credits' halen door een toets af te leggen om aan te tonen dat zij de taal voldoende beheersen. In veel schooldistricten, colleges en universiteiten wordt daarvoor de ALTA-toets gebruikt. Mondelinge taalvaardigheid wordt getoetst via een telefoongesprek en schriftelijke taalvaardigheid met een test op de computer die verschillende onderdelen omvat.

De Oranjeschool kan helpen jongeren voor te bereiden op de ALTA-toets.

Voor wie?

Voor alle jongeren op high school, college of universiteit die geïnteresseerd zijn om de aangeboden taaltoets op hun school af te leggen. Ze moeten wel al Nederlands kunnen spreken en een redelijke leesvaardigheid in het Nederlands hebben. Deze toets is erg interessant voor jongeren die wel Nederlands kunnen spreken, maar voor wie schrijven en lezen erbij inschieten.
Voor jongeren die het onderwijs op de Oranjeschool hebben gevolgd is dit programma een goede opfrisser.

Waarom?

Door vier zaterdagen intensief met de Nederlandse taal bezig te zijn kunnen de cursisten met meer zelfvertrouwen de ALTA-toets afleggen. We oefenen mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.
Tijdens de ALTA-toets moet een gesprek van een half uur worden gevoerd. De deelnemers kunnen zich hierop voorbereiden door op de Oranjeschool samen onderwerpen te bespreken onder begeleiding van een leerkracht. Het doel is ze met vertrouwen de toets in te laten gaan.
Het tweede deel van de toets is schriftelijk, waarbij de deelnemers een stukje moeten schrijven, lezen en vertalen. Via schrijfopdrachten oefenen ze hun schrijfvaardigheden en kunnen ze waar nodig hun spelling, grammatica en zinsopbouw bijspijkeren door korte lessen en oefeningen. Met behulp van Nieuwsbegrip, een lesmethode voor begrijpend lezen die inspeelt op actueel nieuws, komen diverse onderwerpen aan de orde.

Wanneer?

De eerste cursus van vier weken vindt op de Oranjeschool plaats op zaterdag 4, 11 en 18 november en 9 december 2017 van 9.30 tot 12.30u (dus tijdens de reguliere lestijden van de Oranjeschool).

Waar bestaan de lessen uit?

Op school:

 • Mondeling taalgebruik: discussies per thema
  - Thema 1: Hedendaagse actualiteit
  - Thema 2: Sport
  - Thema 3: Cultuur/natuur
  - Thema 4: Toekomstplannen
 • Bespreken schrijfopdrachten en andere huiswerkopdrachten
 • Rollenspellen om telefoongesprek te oefenen
 • Lessen voor spelling, grammatica en/of zinsopbouw (afhankelijk van de persoonlijke resultaten van de schrijfopdrachten).

Thuis: huiswerkopdrachten

 • Artikel zoeken voor thema van volgende week
 • Korte schrijfopdracht
 • Eventueel spellingsoefening

Verwachte tijd voor de cursisten:

 • Vier zaterdagen drie uur op school (dus 12 uur in totaal)
 • Ongeveer één uur per week aan huiswerkopdrachten

Verwachtingen:
We verwachten van de cursisten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het inleveren en maken van het huiswerk en aanwezig zijn op de leszaterdagen. Dit zijn bindende afspraken; er wordt een behoorlijke zelfwerkzaamheid van ze verwacht. De leerkrachten zijn buiten de lesdagen beschikbaar voor vragen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze vierweekse cursus bedragen $200.

Hoe kan ik me opgeven?

Je kunt je opgeven via alta@oranjeschool.org.
Daar kun je ook terecht met eventuele vragen.

Meer informatie over de ALTA-toets

ALTA-toetsen worden gebruikt door de schooldistricten van Seattle, Issaquah en Lake Washington en ook op veel colleges en universiteiten. Mercer Island gebruikt een andere toetsmethode.
Het is overigens de verantwoordelijkheid van de ouders of leerlingen/studenten zelf om uit te zoeken welke toets wordt aangeboden op de betreffende school.

Van https://www.altalang.com/language-testing/:
"ALTA Language Services is a leader in language testing for government agencies, healthcare organizations, and businesses nationwide. Our language testing team develops and administers thousands of valid and reliable language assessments in more than 80+ languages each year. Organizations that rely on a multilingual workforce partner with ALTA to provide a reliable, easy to implement, and affordable language testing platform that objectively measures and reports language performance for all types of bilingual positions."
Zie ook http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/StudentsEarnCredits1.aspx.

Manier van testen:

 • The Speaking and Listening Assessment: This test measures how well candidates can speak and understand the language when spoken.
 • The Written Assessment: This test measures the candidate’s ability to write in the target language.
 • The Reading Assessment: This test verifies whether or not the candidate can read the language at the required skill level.
 • The Interpretation Assessment: This test verifies whether or not the candidate can provide a consecutive interpretation between two speakers in English and the target language.
 • The Translation Assessment: This test verifies whether or not the candidate can translate material written in English into the target language, or material written in the target language into English.