Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in Seattle

Schoolgids en kalender 2019-2020 beschikbaar

De schoolgids en de kalender voor het schooljaar 2019-2020 zijn nu beschikbaar. U kunt ze hier downloaden:

Waar nodig worden de schoolgids en de kalender in de loop van het schooljaar aangepast. U kunt op deze pagina's altijd de meest recente versie downloaden.