Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in Seattle

Onderwijsteam

Het onderwijsteam van de Oranjeschool voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:

Carolien Sins-de Rooij
Schooldirecteur
Frederieke Adriaanse
Interne begeleider
425-444-8342
Yolanda Cieters
Interne begeleider
Robert Jungerhans
Speelgroep (0 t/m 2 jaar)
Sietske Veenman
Instroomgroep (vanaf 3 jaar)
Silvia van Dooren
Onderbouw: groep 1
Ilse Leijten
Onderbouw: groep 2
Wendy Damen
Middenbouw: groep 3a
Cathrien Blom-Tax
Onderbouw: groep 3b
Henriëtta den Ouden
Bovenbouw: groep 4
Jiska van Ede
Bovenbouw: groep 5
Karen Drapers
Bovenbouw: groep 6
Jeanine Crijns
Bovenbouw: groep 7 & 8
Janet Derksen
Bovenbouw: groep 7 & 8
Mireille Kools
Geschiedenis
Margo Vansynghel
Dutch for Adults