Onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in Seattle

Contact

Voor algemene informatie en onderwijskundige zaken kunt u contact opnemen met info@oranjeschool.org of Jiska 404-542-1293.

Voor bestuurlijke zaken is de bestuursvoorzitter bereikbaar op bestuur@oranjeschool.org.

De Oranjeschool zit ook op Facebook: www.facebook.com/oranjeschoolmercerisland.